• در بـاره مـوسـسـه
  • موسسه فرهنگي هنري بهارنام به شماره ثبت 14894 با مجوز رسمي و پروانه فعاليت از وزارت فرهنگ و
  • ارشاد به شماره 1418 فعاليت خود را جهت نيل به اهداف زير آغاز نموده است :
  • تاسيس و تجهيز مركز چاپ و نشر
  • توزيع و نشر كتاب و مطبوعات
  • انجام مبادلات فرهنگي از طريق مبادله خدمات كالاهاي فرهنگي ف كتاب ، مطبوعات ، نرم افزار و ...
  • تهيه ، توليد وعرضه محصولات سمعي و بصري
  • انجام امور نمايشگاهي و شركت در نمايشگاههاي داخل و خارج از كشور
  • - در فاز اول ، چاپخانه اين موسسه به نام چاپ بهارنام با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پروانه بهره برداري
  • به شماره 143090 از ابتداي سال 1387 با راه اندازي جديدترين دستگاههاي چاپ افست به بهره برداري رسيد .
  • - در حال حاضر چاپخانه اين موسسه با استفاده از تجهيزات مدرن و كادر مجرب به انجام انواع امور چاپي مشغول مي باشد .
كسب و كار بدون تبليغات مانند چشمك زدن در تاريكي است شما مي دانيد چكار مي كنيد اما ديگران نمي دانند (استوارت بريت )
واحد طراحي موسســه ،
آماده ارائه خدمات متنـوع طراحـي و اجرا از قبيــل : طراحــي آرم و نشانه ، كاتالوگ ، بروشــور، پوستر ، جعبه، كارت ويزيت ست اوراق اداري و ... مـي باشد .
For a business not to advertise is like winking in the dark. You know what you are doing but no one else does (Brit Stewart)